VRAAGBAAK HELIOMARE PASSEND ONDERWIJS ADVIES


Wij helpen graag


HPOA
ADVIES BEGELEIDING
COACHING TRAINING

Een greep uit de vragen die bij ons binnenkomen.

BEGELEIDING ONBEGRIP

VRAAG

Motorische belemmering


Ik ben docent aan een VMBO en heb een vraag over een 14-jarige leerling met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Ze ervaart belemmering in haar motoriek, maar durft er niet over te praten. Ook signaleer ik onbegrip bij haar klasgenoten. Kan Heliomare hier iets
in
betekenen?


ANTWOORD

“Begrip creëren bij haar medeleerlingen is inderdaad een belangrijke en dat kan bijvoorbeeld door middel van ons MoveX project. MoveX staat voor Move Experience en is een eenmalige gymles, door ons gegeven, waarbij we de klas laten ervaren hoe het is om te bewegen met die specifieke beperking. In dit geval is het hersenletsel, maar het kan ook een leerling zijn die blind is of in een rolstoel zit. Door de medeleerlingen erbij te betrekken, ze te laten ervaren waar hun klasgenoot mee te dealen heeft, en er daarna met ze over te praten, ontstaat er begrip. Echter veelal blijft het niet bij zo’n gymles. We vragen door omdat we in de praktijk zien dat er vaak meer speelt.


Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) beperkt een kind niet alleen in de motoriek. Schaamte en een laag zelfbeeld spelen vaak een rol. Evenals slecht kunnen plannen en organiseren wat het lastig maakt normaal op school mee te draaien. Door te vragen wat de beperking betekent in het dagelijks leven van de leerling, hopen we inzichtelijk te krijgen wat er zich allemaal in het koppie afspeelt. Soms maken we zelfs samen met de leerling een presentatie over de beperking, die hij of zij vervolgens voordraagt aan de klas. Ook zo’n spreekbeurt kan bijdragen aan het creëren van begrip.”


COACHING

VRAAG

Leerlingen met autisme


Ik werk sinds kort als begeleider passend onderwijs binnen mijn MBO en zal onder andere leerlingen met autisme gaan ondersteunen. Een onderdeel van mijn functie waar ik nog niet veel ervaring in heb. Zouden jullie mij hierin kunnen coachen?

ANTWOORD

“Ja hoor, dat kunnen wij. Omdat onze collega’s allemaal uit het onderwijs komen, hebben ze ervaring met voor de klas staan en weten ze om te gaan met leerlingen die iets extra’s nodig hebben of in het spectrum van autisme zitten. Daarnaast zijn het mensen die coaching en trainingservaring hebben waardoor ze een vertaalslag kunnen maken voor de docent hoe ze de betreffende student kunnen ondersteunen en helpen op weg naar zijn of haar eigen deskundigheid. Tot slot hebben onze collega’s de nodige knowhow in huis wat betreft autisme en andere beperkingen. Ons advies is, vraag aan je leidinggevende of er mogelijkheden zijn om voor jou een persoonlijk leertraject te starten.”


BEGELEIDING TRANSITIE

VRAAG

Van speciaal naar regulier


Ik geef les aan groep zes in het reguliere onderwijs. Binnenkort krijg ik een meisje die vanuit het speciaal onderwijs - ze komt van een school voor kinderen die spraak- en taalmoeilijkheden hebben - in mijn klas komt. Nu zie ik dat als een uitdaging en ze is meer dan welkom, en ik vind het ook spannend. Kunnen jullie mij begeleiden in dit traject?

ANTWOORD

“Of een kind van de basisschool naar de middelbare gaat, of als een kind van speciaal naar regulier onderwijs gaat, of andersom. Ieder transitiemoment is spannend. Voor elk kind, met of zonder beperking. Maar het vraagt ook wat van de leerkracht die de leerling gaat begeleiden. Als vanzelfsprekend kun je ons consulteren bij zo’n transitie. Wij zijn graag sparringpartner, geven inzicht in de aandoening en denken met je mee wat deze leerling nodig heeft en wat jij daar als leerkracht in kan betekenen.”


THUISZITTERSTEAM

VRAAG

Weer naar school


Samen met mijn consulent vanuit het samenwerkingsverband heb ik als intern begeleider op een basisschool een vraag omtrent een meisje dat al een half jaar niet naar school gaat. Ze heeft autistisme en er is ondersteuning wenselijk binnen het gezin. Er is contact met jeugdzorg, maar door een wachtlijst duurt het maar en duurt het maar. Nu hoorde ik dat jullie een ‘thuiszittersteam’ hebben en ik ben benieuwd of jullie kunnen helpen om dit meisje weer naar school te krijgen?


ANTWOORD

“We hebben binnen Heliomare inderdaad een team dat zich bezighoudt met thuiszitters. Belangrijk is te weten of de ouders op de hoogte zijn van het feit dat jullie ons willen inschakelen en zo ja, of ze daar ook achter staan. Mocht dat het geval zijn, dan zouden wij in gesprek kunnen gaan om inzicht en overzicht te krijgen in de aanpak. Hier rekenen we tien uur voor. In die tien uur praten we uitgebreid met de leerling, de ouders en met de intern begeleider, met jou dus.


Op basis daarvan maken wij een plan van aanpak en kijken we wat het meisje nodig heeft om weer in beweging te komen, zodat we er, samen met jullie, voor kunnen zorgen dat ze weer naar school gaat. In sommige gevallen pakken we meteen door, mits iedereen daarachter staat, maar soms kan het zijn dat blijkt dat het beter is te wachten op bijvoorbeeld hulp vanuit jeugdzorg.”


INZICHT

VRAAG

Omgaan met gedragsproblemen


“Als schoolleider van een MBO merk ik dat de docenten behoefte hebben inzicht te krijgen over hoe om te gaan met studenten die gedragsproblemen vertonen. Wat zouden jullie daarin voor mijn team kunnen betekenen?”

ANTWOORD

“We geven workshops van zo’n anderhalf uur en trainingen waarbij we meer de diepte ingaan en oefenen met vaardigheden. Kennis overdragen van beperkingen of stoornissen is veelal de eerste stap. Hetgeen wat docenten weten over bijvoorbeeld ADHD of ASS, blijft vaak in algemeenheden hangen. Tevens geven we praktische tools om studenten bij de les te houden. Soms is het verheffen van een stem, het nemen van pauzes tussen de zinnen of het noteren van belangrijke opmerkingen op het bord al genoeg. Omgaan met ongemotiveerd of agressief gedrag komt ook aan bod, evenals gespreks- en coachings vaardigheden. Hoe krijg je boven tafel wat er bij een student speelt, wat zijn onderwijsbehoefte is en wat hij nodig heeft? Dit koppelen we altijd aan ‘wat vraagt dit van mij als docent?’. Het is van belang dat een docent inziet dat het nooit alleen aan de student ligt. Docenten zijn enthousiast over hun eigen vak en zenden alles wat ze erover weten de klas in. Dat is natuurlijk prima, maar het gaat er bij lesgeven vooral om dat het pakketje met informatie ook bij de studenten aankomt. En dat je, als je merkt dat dat niet het geval is, je zorgt dat het pakketje met informatie wél aankomt. Ook bij degene met een aandachtstoornis.”


BEGELEIDING

VRAAG

Drie jaar later naar de basischool


Onze dochter van 7 heeft een ziekenhuisverleden. Als gevolg van deze moeilijke start gaat ze pas sinds dit jaar naar school. Vanuit het VU Medisch Centrum kregen we het advies haar te laten begeleiden door Heliomare, maar is dat mogelijk?

ANTWOORD

“We kunnen jullie dochter zeker begeleiden, en dat zouden we ook graag doen. We hebben een paramedisch team die hier een bijdrage aan kan leveren, maar voor we iets kunnen beloven, is het raadzaam deze vraag bij de school van jullie dochter neer te leggen. Wij kunnen snel schakelen als blijkt dat de school onder een samenwerkingsverband valt welke een contract heeft met Heliomare. De bekostiging van de begeleiding is dan geregeld. Mocht dat niet het geval zijn, zou ik samen met de school het desbetreffende samenwerkingsverband benaderen met de vraag of er geld beschikbaar gesteld kan worden om jullie dochter te begeleiden. Ik begrijp dat dit niet persé goed nieuws is, en dat spijt ons, desalniettemin hopen wij u en uw dochter binnenkort te mogen ontvangen.”


INTERVIEW Richard Kok

Praat met de
leerling

De schoolloopbaan uitstipplen met Person Driven Planning.


INTERVIEW Elske Palstra

Altijd
maatwerk

Begeleiden van langdurig e/o chronisch zieke leelingen.


INTERVIEW Evelien Vlaar

Het verhaal van een moeder

Ieder huisje heeft zijn kruisje, dit is

het onze.


GEEN LEERLING AAN DE ZIJLIJN

Heb je vragen?
Stel ze ons gerust.

Vul het formulier hiernaast in en wij zorgen dat je vraag zo spoedig mogelijk beantwoord wordt.


STEL JE VRAAG