NIEUWS


Er is altijd ontwikkeling in ons vak. Het laatste nieuws vind je hier.

HPOA


ADVIES
BEGELEIDING
COACHING
TRAINING


PROFESSIONALISERINGS TRAJECT


VAN KLASSENASSISTENT NAAR
LERAARONDERSTEUNER

Heliomare Academie Kind / Jeugd is in 2017 gestart met een professionaliseringstraject van klassenassistent naar leraarondersteuner. Dit traject, wat is ontwikkeld vanuit de vraag van de assistenten en gebaseerd op hun ervaringen in de praktijk, gekoppeld aan de competenties die horen bij een leraarondersteuner, is onlangs succesvol afgerond. De 15 assistenten met wie we het project zijn aangegaan, zijn nu in staat de leerlingen (4 t/m 20 jaar) bij wie leren niet vanzelf gaat, de juiste pedagogische en didactische begeleiding te geven. Omdat we denken dat elke klassenassistent baat heeft bij dit traject, kunnen we deze speciaal ontwikkelde modules ook aanbieden in het reguliere onderwijs.

Modules die ook geschikt zijn
voor het reguliere onderwijs

SAMEN SLIMMER LEREN

WELKE ICT HULP-MIDDELEN INZETTEN
EN WANNEER?


Het vergroten en onderzoeken van ICT-vaardigheden, leren met digitale leermiddelen en volgsystemen, of het anders organiseren van onderwijs met behulp van ICT. Dit zijn uitdagingen waar veel scholen en besturen mee bezig zijn. Zo ook Heliomare. En omdat bij de ontwikkeling en implementatie van ICT binnen het onderwijs vaak vragen ontstaan waar nog geen antwoord op is, heeft de PO raad het project ‘innovatievragen’ in het leven geroepen. Hans Smeele, specialist passend onderwijs van Heliomare, zag zijn kans schoon en stuurde de volgende innovatievraag in: Welke ICT hulpmiddelen worden én kunnen worden ingezet om de zorg- en leerbehoeften van de (dreigende) thuiszitter zo goed mogelijk te ondersteunen? We houden je op de hoogte. Meer informatie: h.smeele@heliomare.nl

IN DE MEDIA

EEN TONY-AWARD VOOR ACTRICE
ALI STROOKER


“Als ik zing, heb ik geen beperking.”

Actrice Ali Strooker heeft een Tony-award gewonnen voor haar bijrol in de reprise van de musical Oklahoma! Het is voor het eerst dat de belangrijke Broadwayprijs gewonnen is door iemand in een rolstoel.

"Dit is voor elk kind met een beperking dat zichzelf op dit podium vertegenwoordigd wil zien", zei ze toen ze de prijs in ontvangst nam. "Vanaf nu is dat het geval."


8:55

De gemiddelde tijd die de lezers van de eerste editie van Doen op een pagina doorbrachten was 8 minuten en 55 seconden.

7 OP 10

De zeven leden van het Heliomare passend onderwijs MBO-team zijn gezamenlijk werkzaam op tien verschillende locaties.

GEEN 1
MILJOEN

De meeste leerlingen/studenten die om hulp vragen willen liever begrip voor hun situatie, ziekte of beperking dan 1 miljoen op de bank.


HELIOMARE PASSEND
ONDERWIJS ADVIES

advies begeleiding

coaching training