VRAAGBAAK HELIOMARE PASSEND ONDERWIJS ADVIES


Wij helpen u graag


ADVIES BEGELEIDING
COACHING TRAINING

Een greep uit de vragen die bij ons binnenkomen.


VRAAG

Tweede intake


Ik werk als zorgcoördinator op een MBO vakschool en heb een vraag over toekomstige studenten die in het VO extra ondersteuning hebben gekregen en aangeven dat ook in het MBO te willen. Nu voeren we met deze studenten standaard een tweede intakegesprek om erachter te komen wat hun ondersteunings-behoefte is, maar ik merk dat door tijdgebrek en te weinig knowhow deze gesprekken niet lopen zoals ik zou willen. Kan Heliomare voor ons deze tweede intakes verzorgen?


ANTWOORD

“Ja hoor, wij kunnen zo’n tweede intake, wij noemen dat een specialistische intake, van jullie overnemen. Om vroegtijdig verlaten van de opleiding te voorkomen, is het inderdaad belangrijk in kaart te krijgen waar de ondersteuningsbehoefte van een toekomstige student ligt. Wij helpen jullie daar graag bij. Omdat onze specialisten passend onderwijs de passende werkwijze hebben en gericht vragen kunnen stellen aan een toekomstige student die extra begeleiding nodig heeft, komen we tijdens zo’n gesprek snel tot de kern. Omdat geen student dezelfde is, en wij graag maatwerk leveren, gebruiken we om de individuele ondersteuningsbehoefte helder te krijgen, verschillende gespreks- en vraagtechnieken, eventueel aangevuld met het visualiseren ervan. Natuurlijk kunnen jullie ook een beroep op ons doen als er studenten zijn die tijdens hun opleiding vastlopen. Ook met hen gaan we graag in gesprek. Meestal neemt zo’n intake 2 uur in beslag.”


VRAAG

Een leerling mag en kan niet tussen de wal
en het schip vallen


Ik heb een vraag over een achtjarige jongen die door problemen in een gezinsvervangend tehuis woont. Naar school gaat hij nog niet, maar omdat het goed met hem gaat, wil hij dat nu wel. En daar zit het probleem. Want zijn vorige school is in regio A en hij woont nu in regio B dus moet hij naar een andere school. Nu moet regio A een toelaatbaarheids-verklaring afgeven. Daarvoor is inschrijven in speciaal onderwijs een voorwaarde maar we weten nog niet wat goed voor hem is. Wat moet ik doen?

ANTWOORD

“Het is goed dat je ons benadert met deze vraag. Wij kennen veel basisscholen in de regio en hebben gespecialiseerde mensen in huis die met de jongen in gesprek gaan en eventueel onderzoek doen. Waar is hij wel en waar is hij niet toe in staat en welke behoefte heeft hij? Maar ook qua leerniveau wat betreft rekenen, schrijven en taal. Toch is dit, en dat het gaat mij aan mijn hart, een lastige situatie. Onze dienstverlening kan dit traject uitvoeren middels een arrangement. Dus eerst bekijken en onderzoeken en dan de juiste school vinden. Ik weet dat u als landelijke onderwijsconsulente, samen met de leerplichtambtenaar, zich met hart en ziel inzet om een passende basisschool te vinden voor deze jongen. Toch valt hij tussen de wal en het schip omdat er gebakkelei is over geld. Regio A, daar waar hij vandaan komt, is financieel verantwoordelijk voor hem, maar wil alleen betalen als hij in regio B naar het speciale onderwijs gaat. Terwijl, wie zegt dat hij daar op zijn plek zit? En of dat nodig is? Dat zouden we eerst moeten onderzoeken. Daarom zou ik alle betrokken willen oproepen buiten de kaders te denken en risico’s te durven nemen. Deze jongen heeft het al zwaar genoeg. Het mag niet zo zijn dat hij wel naar school wil, maar het vanwege de centen niet kan. Hij is de dupe van een financiële kramp en dat is mijns inziens de omgekeerde wereld. Ons doel bij Heliomare is dat er geen enkel kind aan de zijlijn staat. Laat de leerling zijn pad lopen, zet hem centraal, en regel de financiën achteraf. Het spijt me dat ik je geen pasklaar antwoord kan geven, maar ik hoop dat je er vertrouwen in hebt dat we ons bij Heliomare hard gaan maken voor deze jongen.”VRAAG

Passend
jaarplan
MBO


Ik geef leiding aan een team op een MBO. Nu is het aan mij om het team te begeleiden in het maken van een jaarplan. Het is de bedoeling dat er in dit plan meer ruimte komt voor differentiatie om zo ook studenten tegemoet te komen die om welke reden dan ook extra begeleiding nodig hebben. Kan Heliomare ons helpen dit plan vorm te geven om zodoende ons pedagogisch didactisch handelen te verbreden?


ANTWOORD

“Natuurlijk kunnen we dat. Vaak werkt het in dit soort gevallen juist heel goed om er iemand van buitenaf bij te halen. Iemand met een frisse blik en kennis van passend onderwijs. Alle leerkrachten die verbonden zijn aan Heliomare hebben ervaring in het speciaal onderwijs waardoor ze in staat zijn inhoudelijk kritische vragen te stellen en daarna gepaste oplossingen aan te dragen. Voorop staat dat wij een team zodanig willen enthousiasmeren waardoor verbreding van professioneel handelen als vanzelf gaat. Belangrijk hierbij is dat een team uiteindelijk zelf eigenaar blijft van het plan. Wij brengen onze kennis en vaardigheden op zo’n manier over dat de mensen daarna in staat zijn het zonder ons te doen. Houd er rekening mee dat we voor het begeleiden van zo’n jaarplan twee keer bij jullie komen, verdeeld over zes uur. Als vanzelfsprekend zijn we er ook daarna voor jullie mochten er vragen voortkomen uit deze bijeenkomsten.”


INTERVIEW Jan de Graaf

Wie ben ik nou eigenlijk? En wat wil ik?

Met een presentatietraining kun je leren jezelf goed in beeld te brengen.


OP DE STIP Lotte

Thuisonderwijs is ook maar
zo alleen

Met hulp weer naar een reguliere passende school.


UITGELICHTE LEES TIP

De leraar moet geen hamburger bakker zijn

Welke factoren bepalen of en hoeveel een leerling leert?


GEEN LEERLING AAN DE ZIJLIJN

Heeft u vragen?
Stel ze ons gerust.

Vul het formulier hiernaast in en wij zorgen dat uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoord wordt.


STEL UW VRAAG

HELIOMARE PASSEND
ONDERWIJS ADVIES

advies begeleiding

coaching training