Onderwijs- en Expertisecentrum De Vaandel.

In 2013 vonden de eerste verkennende gesprekken plaats met de gemeente Heerhugowaard voor het realiseren van een expertisecentrum speciaal onderwijs en revalidatie voor Heliomare.

Dit ter vervanging van onze huidige locaties voor speciaal onderwijs De Ruimte in Bergen en een deel van De Alk in Alkmaar. Heerhugowaard heeft een centrale ligging in Noord-Holland-Noord wat gunstig is voor leerlingen. Het gemeentebestuur van ‘De stad van kansen’ was direct enthousiast. Daarmee startte een organisch proces, waarbij gaandeweg de Aloysius Stichting en Stichting Maatschappelijk Vastgoed aanhaakten. Daardoor werd realisatie van een gezamenlijk Onderwijs- en Expertisecentrum haalbaar.

De samenwerking tussen alle partijen werd hecht en ideeën en plannen concreter. 2020 was een belangrijk jaar. Daarin werden alle formele voorwaarden en vergunningen voorbereid en overeenkomsten getekend. In de zomer van 2021 ging de bouw van start, die inmiddels in volle gang is.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op Onderwijs- en expertisecentrum De Vaandel. Daar vind je ook de tijdlijn en een foto-impressie.