En toen was er… COVID-19.

In maart 2020 werden we voor een bijzondere uitdaging gesteld: omgaan met de impact van het coronavirus en de wereldwijde crisis waarin we met elkaar belandden. Met de nodige wendbaarheid, flexibiliteit en creativiteit van medewerkers konden we onze dienstverlening gedurende deze pandemie blijvend aanbieden.

Zo kregen leerlingen in ons onderwijs online les en behandelaars hielden digitaal contact en waar mogelijk consult met patiënten en cliënten. Kortom, de stap werd gemaakt naar behandelen, begeleiden en coachen op afstand. Daarnaast werden op al onze locaties de nodige maatregelen genomen om veilig te kunnen werken. Om de toenemende druk op de omliggende ziekenhuizen te ontlasten en gevolg te geven aan de maatschappelijke verplichting werd in korte tijd in ons revalidatiecentrum de Corona Revalidatie Unit geopend op 30 maart 2020. Daarmee ontstond de mogelijkheid om kwalitatief goede zorg te verlenen aan (ex)coronapatiënten met een Medisch Specialistische Revalidatie (MSR)indicatie.

48

Aantal opgenomen (post)COVID-patienten

Opnameduur

1 week tot 1 maand

Ontslagbestemming

100%

naar huis met nabehandeling dichtbij huis, m.n. door longfysiotherapeuten

Gebruikte FFP2 maskers en schorten

742

240 maskers werden éénmalig gedesinfecteerd door Sterilisatie Afdeling van het RKZ en opnieuw gebruikt. Schorten konden tot 5x hergebruikt worden na serilisatie

Zuurstofgebruik

24.000

liter zuurstof per dag

Kennis, publiciteit en lokale steun

Gedurende deze bijzondere tijd heeft er binnen Heliomare een kennisexplosie plaatsgevonden. Er werd wetenschappelijk onderzoek gedaan. We deelden opgedane kennis, therapeuten vanuit het AMC kwamen meelopen op onze COVID-unit en schreven artikelen. Heliomare was regelmatig in de publiciteit en was zichtbaar in de landelijke en regionale media. De support die we ontvingen vanuit de regio was hartverwarmend. Zo brachten leerlingen van de lagere school in Wijk aan Zee regelmatig zelfgemaakte werkjes om de patiënten een hart onder de riem te steken. We kregen fruit, haring, chocolade, bloemen en ook handcrème om alle stukgewassen handen te verzachten.

‘Patiënten mochten enige tijd geen bezoek ontvangen. Zij konden gebruik maken van iPads die op onze scholen tijdelijk niet gebruikt werden, vanwege thuisonderwijs.’