Kengetallen.

Bij Heliomare draait het om mensen. Om leerlingen, cliënten, patiënten en hun naasten. En om onze medewerkers, relaties en samenwerkingspartners. Samen zijn we Heliomare. Daarnaast hebben we bij Heliomare ook aandacht voor een gezonde financiële balans. Want alleen dan kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening behouden en blijven we aantrekkelijk als werkgever.

Heliomare totaal.

Arbeidsintegratie.

Cliënten ong.

1.000

Omzet

6 miljoen

(inclusief REA College)

Specialistische revalidatie.

Consultatie: 263

Patiënten: 835

Omzet: € 7.954.000

Consultatie: 263

Patiënten: 835

Omzet: € 7.954.000

Behandeling en begeleiding.

Behandelprogramma Hersenz

Cliënten

363

Omzet

€ 1.779.000

Ambulante begeleiding

Cliënten

231

Omzet

€ 1.473.000

Onderwijs.

Totaal leerlingen

1.053

Totaal baten

€ 32.050.000

Totaal lasten

€ 30.715.000

Totaal resultaat

€ 987.000

Speciaal onderwijs.

Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Medewerkers.

Meer informatie is in de jaarrekeningen op de website van Heliomare te vinden.

Bekijk hier het overzicht wetenschappelijke publicaties

Bekijk hier alle locaties van Heliomare