‘Samen voor maximale participatie van cliënt en leerling.’

Voorwoord.

Het jaar 2020 gaat de boeken in als het Coronajaar. De hele wereld werd verrast door de snelle verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2. Met bij velen de ziekte COVID-19 tot gevolg. En het coronavirus is nog niet weg, gaat misschien nooit meer weg.

De pandemie heeft ook bij Heliomare tot een volledige ontregeling van ons dagelijks werk geleid: lockdowns, thuiswerken, afschalen van planbare zorg en afstandsonderwijs. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen en kijkt terug vanuit zijn eigen situatie. Voor veel mensen is 2020 ook een jaar van verlies en verdriet.

Als organisatie hebben we echter met elkaar heel slagvaardig op de ontregelende gevolgen van de virus gereageerd. We hebben de crisis goed doorstaan en zijn er wellicht sterker dan voorheen uit gekomen. In enkele weken kregen we een Corona-afdeling ‘up and running’ om de IC’s te ontlasten, een dag na sluiting van het onderwijs was Heliomare online. Ons ziekteverzuim was historisch laag, we hebben slechts een bescheiden beroep hoeven te doen op de steunmaatregelen. En we bleven bouwen aan de toekomst van onderwijs voor kinderen (zie pagina 5).

In 2020 hebben we ervaren dat we met elkaar heel veel kunnen, dat houden we vast. De gebleken flexibiliteit en snelheid van reageren heeft ons weerbaar gemaakt. Deze weerbaarheid geeft ons het vermogen om ook in de komende jaren proactief op veranderingen in onze omgeving te reageren. Samen voor maximale participatie van cliënt en leerling. In dit jaarbeeld belichten we drietal van onze activiteiten.

Jan Welmers en Guido van de Logt

Raad van Bestuur

Colofon.

Teksten

Afdeling Communicatie & Marketing

Fotografie

Mike Bink

Vormgeving

Sixtyseven Communicatie