Van de Raad van Bestuur

'Heliomare regisseert & doet' en verder

Met ‘Heliomare regisseert en doet’ hebben we een aanpassing van de organisatie voorgesteld: minder RvE’s, de herintroductie van een derde managementlaag en expertiseteams onder andere ter ondersteuning van innovatie en het zicht op onze omgeving.

Adviezen

De adviesaanvraag is in november en december vorig jaar met veel medewerkers uitvoerig besproken. Met de medezeggenschapraad, medische staf en cliëntenraad en ook met verschillende teams. Meestal vonden deze gesprekken via ‘Teams’ plaats. Maar waar corona dit niet onmogelijk maakte, hebben er ook fysieke gesprekken plaatsgevonden. Het was inspirerend om zo met iedereen in gesprek te zijn. Dat heeft geleid tot een aanscherping van het voorstel. Daarbij kregen we verschillende adviezen die waardevol zijn gebleken bij de totstandkoming van de nieuwe structuur. Alle adviezen nemen we integraal over.

Invoering

Zoals je wellicht al hebt gelezen of gehoord, zal de invoering iets later plaatsvinden, dan oorspronkelijk gepland was. In maart wordt het voorgenomen besluit en de adviezen van de inspraakorganen met de Raad van Toezicht besproken. Daarna volgen de sollicitatieprocedures voor de verschillende managementfuncties. Onze verwachting is in mei met het nieuwe managementteam te kunnen starten. In de tussentijd zitten we niet stil en bereiden we de invoering van de nieuwe structuur voor met verschillende werkgroepen.

Structuur als middel

De aanpassing van de organisatie is geen doel op zichzelf maar slechts een middel. Het is een middel om te komen tot een effectievere en efficiëntere organisatie voor onze cliënt en leerling. Met meer activiteiten die mensen met een beperking faciliteren naar vermogen deel te nemen aan de samenleving. Aan initiatieven hiertoe is er binnen Heliomare geen gebrek. Het is dan ook fantastisch om te zien dat Kind/jeugd het initiatief heeft genomen om als expertisecentrum NAH onderdeel te worden van een landelijke infrastructuur voor kinderen die langdurig begeleiding nodig hebben. Een ander mooi initiatief is het voorstel om voor studenten van Inholland een ‘living lab’ op de Relweg en de Velst in te richten, samen met SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland). De corona-pandemie heeft geleid tot een versnelde implementatie van technologische tools om ook digitale dienstverlening te integreren. De vraag is wat we hiervan willen behouden en opschalen. Samen met de studenten kunnen teams antwoorden vinden op deze en andere vragen.

Kansen voor nieuwe ontwikkelingen

Deze en andere voorbeelden van innovatie moeten door invoering van de nieuwe organisatiestructuur kans krijgen succesvol uit te groeien. Met als doel te groeien van innovatief idee tot regulier aanbod in het dienstenpakket van Heliomare. Dat stimuleren we van harte. Het zou geweldig zijn als we volgend jaar niet meer spreken van ‘Heliomare regisseert & doet’ maar van ‘Heliomare regisseert & innoveert’. Jan Welmers en Guido van de Logt

De aanpassing van de organisatie is geen doel op zichzelf maar slechts een middel.