Hersenletsel

Heliomare heeft bij alle onderdelen veel expertise op het gebied van hersenletsel. Daarmee onderscheiden we ons van andere organisaties. We zijn dan ook een gerenommeerd partner in allerlei regionale en landelijke netwerken en daardoor ook vaak bij (landelijke) ontwikkelingen betrokken. In dit artikel vind je daarvan een aantal voorbeelden.

Arbeidsparticipatie

van mensen met hersenletsel nog lang niet vanzelfsprekend

60% van de mensen die hersenletsel oplopen komt niet meer aan het werk, terwijl zij vaak nog wel arbeidsmogelijkheden hebben en graag willen werken. Een aantal organisaties*, waaronder Heliomare en het landelijk netwerk Hersenz, deden vorig jaar een oproep aan het UWV om door samenwerking te komen tot een betere arbeidsparticipatie van mensen met hersenletsel. In notitie worden tips aan het UWV gegeven om de kansen op arbeidsparticipatie te vergroten. Eén van de punten in deze notitie is dat kennis ontbreekt over hersenletsel bij veel medewerkers van het UWV, zoals verzekeringsartsen, adviseurs werk en arbeidsdeskundigen. En dat terwijl het UWV op cruciale momenten in het leven van iemand met hersenletsel een beslissing neemt. Helaas heeft het UWV tot op heden nog niet gereageerd.

Samenwerking binnen Heliomare

Binnen Heliomare wordt steeds meer samengewerkt als het gaat om arbeidsparticipatie van mensen met hersenletsel. Sinds kort heeft overleg tussen collega’s van Arbeidsintegratie en onze behandelcentra hersenletsel (Amsterdam, Haarlem, Heerhugowaard en Krommenie) een structureel karakter gekregen.

* De notitie werd opgesteld door Heliomare, Hersenz, Boogh, Siza, Windesheim, Hersenletsel.nl, Hersenstichting, Stichting Hersenschudding, ‘NAHgenoeg niets te zien’.

Het verhaal van Mark Fielden

Mark Fielden liep 30 jaar geleden hersenletsel op. Zijn werk volhouden of weten te behouden, lukte hem 22 jaar lang niet. Na een re-integratietraject heeft hij nu passend werk én een contract.

Breinlijn

Voor allerhande vragen over hersenletsel

Sinds eind 2020 is het landelijk netwerk Breinlijn live. Breinlijn is een gratis loket waar mensen met hersenletsel, hun naasten of sociaal netwerk en professionals terecht kunnen met allerhande vragen over hersenletsel. Een vraag kan per telefoon of een contactformulier worden gesteld. Een hersenletsel deskundige in deze regio verwijst vervolgens naar passende zorg en ondersteuning in de regio.

Mieke Koomen-Lakeman, zorgbemiddelaar bij ons behandelcentrum hersenletsel in Haarlem beantwoordt als een van de deskundigen vragen die binnenkomen bij Breinlijn in de regio Kennemerland en Meerlanden. Zorgbemiddelaar Rebecca Versteegen is lid van het expertteam Amsterdam en Zaan.

Heliomare kan regionale activiteiten op de website van Breinlijn plaatsen. Er wordt nauw samengewerkt met ‘Wat vind ik’ een website waarop landelijke dienstverlening te vinden is voor mensen met hersenletsel en voor mensen met autisme.

Heliomare Doelgroep ExpertiseCentrum (DEC) in 2023

Kinderen en jongeren met hersenletsel, bij wie sprake is van een complexe combinatie van stoornissen en beperkingen, blijken in de reguliere langdurige zorg onvoldoende tot hun recht te komen. De zorg voor deze zogenaamde ‘laag volume hoog complexe zorg’ kinderen en jongeren blijkt ontoereikend. Zij hebben 24-uurs zorg of -toezicht nodig, maar vallen buiten de Wet langdurige zorg (Wlz).

Landelijke project

Het ministerie van VWS financierde daarom een landelijk project om een nieuw zorglandschap te ontwikkelen waardoor optimale zorg voor deze kinderen mogelijk wordt. Dit nieuwe zorglandschap wordt een landelijk dekkend kennisnetwerk van signalering, diagnostiek, behandeling en begeleiding voor deze kinderen en jongeren (ook wel aangeduid als kinderen met NAH+). Er komen regionale expertisecentra (REC) met een keten rondom hen (en met een prominente rol voor de NAH-coaches). Er komt een landelijke doelgroep expertisecentrum (DEC) voor als de REC’s er niet uit komen in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) - voor zowel revalidatie als GGZ-vragen - en een in Heemskerk bij Heliomare voor toegepaste revalidatievragen en vragen rondom onderwijs. Verder komt het landelijke kenniscentrum in het UMCU en verschillende kennispartners in het land zullen het netwerk ondersteunen en erin meedenken. Na het adviesrapport schrijven velen door aan het transitieplan. Een plan tjokvol acties en ontwikkelingen die maken dat het zorglandschap eind 2022 er ook écht staat!

Vervolg

Onze GZ Psycholoog Carla Hendriks is vanaf het begin bij het landelijke project betrokken. Carla: “In de landelijke werkgroep was onderwijs niet vertegenwoordigd. Zodoende ben ik gevraagd om mee te denken. Dat Heliomare is aangewezen als doelgroep expertisecentrum is een erkenning van onze expertise. Andere centra en organisaties die deze ambitie ook hadden, blijven wel bij het netwerk betrokken en dat is heel belangrijk. Samen met Hannemieke van der Lei maken we een plan hoe we met een werkgroep de werkzaamheden van het DEC verder uitwerken. Voor de dienstverlening door het DEC komt een aparte financiering.” De landelijke ontwikkelingen kun je volgen door het Netwerk Kind & NAH te volgen op LinkedIn