Van de Raad van Bestuur

Met nieuwe organisatie van betekenis blijven

In mei dit jaar zijn we van start gegaan met de nieuwe organisatie. Wat de nieuwe organisatie ons moet brengen hebben we weergeven in een kort filmpje dat naar alle medewerkers is verzonden. Met de titel van het filmpje ‘Heliomare in verbinding’ geven we aan dat onze missie niet is veranderd. Onze missie is nog steeds heel actueel. Ook geven we in het filmpje aan dat al onze medewerkers dagelijks hard werken en veel goede dingen doen. Daar mogen we trots op zijn!

Nieuwe organisatiestructuur, nieuwe benamingen

We geven ook aan dat we in de huidige tijd, met alle kennis die we hebben, meer kunnen doen. Meer kunnen doen om cliënten en leerlingen te faciliteren zodat zij naar vermogen mee kunnen doen in onze samenleving. De nieuwe organisatiestructuur moet onze missie ondersteunen. De veranderingen ten opzichte van de oude structuur zijn niet voor alle onderdelen even groot. De grootste veranderingen zitten bij revalidatie voor volwassenen. Alle RvE’s die zich hiermee bezighouden zijn samengebracht in het Centrum voor Specialistische revalidatie. Met de nieuwe naamgeving nemen we tevens afscheid van de term Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RvE). De nieuwe namen zijn wel wat langer maar we verwachten dat ze in de buitenwereld meer herkenning oproepen. Overal komt ook ‘Heliomare’ voor te staan. Uit vele reacties van onze omgeving blijkt iedere keer weer dat de naam Heliomare een hele positieve klank heeft. Dat moeten we vasthouden!

Expertiseteams

Nieuw is de introductie van expertiseteams. Terecht is door collega’s opgemerkt dat expertise overal in onze organisatie zit en niet alleen in de expertiseteams. Dat er op de scholen en bij de behandeleenheden veel expertise zit is vanzelfsprekend en dat hoeven we niet apart te benoemen. Naar de ‘bekende weg’ wordt tenslotte niet (meer) gevraagd. Met expertiseteams willen we aangeven dat we met onze bestaande expertise ook nieuwe wegen in slaan en zo onze eigen toekomst vormgeven.

Onbekend terrein en ondernemerschap

‘Nieuwe wegen’ betekent ook onbekend terrein en ondernemerschap. Soms betekent dat ook dat we van iets of van een werkwijze afscheid moeten nemen. Dat is niet altijd even makkelijk. We worden wellicht wat zakelijker dan we voorheen waren. Dat is goed omdat we daarmee ook in de toekomst voor de mensen die op onze diensten zijn aangewezen van betekenis kunnen blijven. Gelijktijdig willen we ook oog blijven houden voor de menselijke maat en de grote onderlinge betrokkenheid die Heliomare zo kenmerkt. De betrokkenheid bij cliënt, leerling maar ook bij de collega’s onderling, heeft ons de afgelopen jaren door een moeilijke periode heen geholpen.

Managementposities

Tijdens het samenstellen van dit H-nummer zijn we druk doende alle nieuwe managementposities in te vullen. Het kan goed zijn dat bij het verschijnen van de H. het hele Management Team ingevuld is. In de komende afleveringen zullen zij zich vast voorstellen. Veel belangrijker is dat we vooral ook resultaten gaan zien. We nemen ons als Raad van Bestuur voor, dat we vanaf de volgend H. daar ook iets van laten zien. Want uiteindelijk gaat het erom dat de cliënt of leerling er beter van wordt. Jan Welmers en Guido van de Logt

Heliomare in verbinding!