INTERVIEW


Anne-Christien de Zwart

De revalidatiesector: Landelijke ontwikkelingen in de organisatie van zorg

Door: Sylvia Kooijman

Vanaf 1 januari 2020 is Anne-Christien de Zwart in dienst bij Heliomare. Ze werkt anderhalve dag in de week bij Heliomare en de rest van de tijd bij Revalidatie Nederland. Anne-Christien heeft hier bewust voor gekozen, zodat ze zowel op landelijk beleidsniveau kan werken, als een bijdrage kan leveren aan de “echte” zorg, hier in Heliomare. In dit artikel geeft zij een blik op een aantal landelijke ontwikkelingen in de revalidatiesector.

Anne-Christien: “Vanuit Revalidatie Nederland, waar ik inmiddels bijna 5 jaar werk, ondersteun ik de revalidatie instellingen bij financiering en bekostiging. Het uitgangspunt moet zijn, dat het geld de zorg volgt. Helaas zien we vaak het omgekeerde: geld is bepalend voor wat kan. Enerzijds is dit verklaarbaar, omdat we niet te veel voor zorgpremies willen betalen. Zorgverzekeraars bewaken daarom strak het budget dat zorginstellingen kunnen besteden aan zorg. Anderzijds is het beleid van de overheid ook gericht op het zo zelfstandig mogelijk functioneren van mensen, met en zonder beperking. Daarvoor is goede revalidatiezorg nodig. Als Heliomare opereren we in dit spanningsveld: we willen zorgen voor optimale zorg voor onze revalidanten en moeten zuinig omgaan met de middelen”.

“Vanuit mijn rol bij Revalidatie Nederland ondersteun ik revalidatieinstellingen bij financiering en bekostiging van zorg.”

Landelijke ontwikkelingen

Anne-Christien vervolgt: “Er zijn dan ook veel landelijke projecten en ontwikkelingen die hierop ingrijpen. Via e-revalidatie, dat door de coronacrisis een positieve boost heeft gekregen, wordt technologie ingezet voor de ondersteuning of verbetering van de revalidatiebehandeling, zoals beeldbellen, een online behandelomgeving of apps. Heliomare is een drijvende kracht in Revalidatie Impact, de landelijke databank, waarmee artsen hun eigen behandelingen kunnen vergelijken op uitkomsten en de kosten van de gegeven behandeling. Daarmee kunnen verbetermogelijkheden voor kwaliteit en kostenbesparingen in beeld komen. Een andere belangrijke ontwikkeling is Juiste Medisch Specialistische Zorg voor de Patiënt (JuMP), waarbij opnieuw wordt bekeken waar en hoe de patiënt het beste geholpen kan worden. Dat kan thuis zijn, of door de noodzaak van intensieve zorg op de poli of in de kliniek en voor lotgenotencontact (deels) in het centrum zijn. Bij een goede uitvoering staat de patiënt centraal en werken alle zorgverleners samen om de zorg zo passend mogelijk te regelen. Voor Heliomare betekent dit dat er aan de voorkant met de specialisten en de ziekenhuizen en huisartsen afspraken gemaakt worden over signalering, preventie en indicatiestelling. In de zorgverlening wordt de zorg zo efficiënt mogelijk ingericht met regionale partners als eerstelijnspraktijken en GRZ-verpleeghuizen. En in de uitstroom naar huis of andere zorgvormen zijn weer andere partijen betrokken, als gemeenten en thuiszorgorganisaties.

Coördinatie speelt een belangrijke rol

Dit alles vraagt om veel coördinatie. De artsen en behandelaren in Heliomare kunnen door hun kennis een belangrijke rol spelen in deze coördinatie. Dat doen we natuurlijk al, maar vaak binnen de mogelijkheden die er nu zijn. En coördinatie is meestal niet te declareren bij zorgverzekeraars. Daarnaast kunnen, door de verschuiving van zorg, tarieven niet meer kostendekkend zijn. Bij die uitdaging wil ik graag helpen”, geeft Anne-Christien aan. “We zetten plannen om naar businesscases en zoeken samen met de zorgverzekeraars naar oplossingen, zodat we ook in de komende jaren goede revalidatiezorg kunnen regelen voor onze patiënten”.

Interessante websites

Revalidatie Nederland: revalidatie.nl Revalidatie Impact: revalidatie-impact.nl Juiste Medisch Specialistische Zorg voor de Patiënt: zorgvoorjump.nl