Een rookvrij Heliomare

Vanaf oktober zal er in Heliomare toegewerkt worden naar een rookvrij Heliomare. Het streven is dat vanaf 1 januari 2021 Heliomare geheel rookvrij zal zijn. Dat betekent dat er vanaf die datum in alle gebouwen en op alle terreinen van Heliomare niet meer gerookt mag worden. Daarmee sluit Heliomare aan bij de maatschappelijke beweging richting een rookvrije generatie en dragen we bij aan een gezonde verblijfs- en werkomgeving voor onze cliënten, patiënten, leerlingen, bezoekers en medewerkers.

Voorbeeldfunctie

In openbare ruimtes zoals horeca, scholen en winkels mag al lang niet meer gerookt worden. Ook steeds meer zorg- en onderwijsinstellingen zijn of worden rookvrij. In het Nationaal Preventieakkoord is vastgelegd dat in 2030 de gehele zorg rookvrij moet zijn. Heliomare wil en kan daarin niet achterblijven. Wij hebben als zorg- en onderwijsinstelling een voorbeeldfunctie naar onze cliënten als het gaat om gezond gedrag en mensen helpen het leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Roken past niet binnen de visie en uitstraling die Heliomare nastreeft. Het doel is dat patiënten, cliënten, leerlingen, bezoekers en medewerkers op onze terreinen niet meer met roken in aanraking komen. Het nieuwe beleid geldt vanaf 1 januari voor iedereen vanaf het moment dat zij een terrein van Heliomare betreden. Niet alleen voor het gebruik van sigaretten, sigaren en pijptabak, maar ook voor de e-sigaret en andere rookwaren.

De beweging “Samen op weg naar een Rookvrije Generatie” is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. www.rookvrijegeneratie.nl

Overgangsfase

Er is bewust gekozen om nu aan te kondigen dat Heliomare vanaf 1 januari 2021 geheel rookvrij zal zijn, omdat deze maand Stoptober begint. Stoptober is een jaarlijks terugkerende, nationale actie in de maand oktober, waarbij mensen elkaar stimuleren en steunen om 28 dagen niet te roken. Meedoen aan Stoptober is geheel op vrijwillige basis. De overgang naar een rookvrij Heliomare verloopt gefaseerd. We begrijpen dat het ontmoedigingsbeleid voor sommige mensen best lastig zal zijn. Inmiddels is een werkgroep binnen Heliomare van start die vorm geeft aan het nieuwe rookbeleid en zich bezig houdt om de overgang gefaseerd te laten verlopen. Meer informatie zal de komende tijd volgen. Heb je in de tussentijd vragen? Mail dan vanaf 1 oktober gerust naar rookvrij@heliomare.nl

Kijk voor meer informatie op www.stoptober.nl

Steeds meer zorg- en onderwijsinstellingen zijn of worden rookvrij. Heliomare wil en kan daarin niet achterblijven.