VERBETERINGEN OP DE WEBSITE


Advies over sensorische informatieverwerking bij kinderen

Kinderen die geregeld druk of geremd gedrag laten zien, zijn voor de mensen in hun omgeving soms moeilijk ‘te lezen’. Vooral als voor hun gedrag geen aanwijsbare reden is. Mogelijk is dan sprake van een andere verwerking van prikkels die via de zintuigen binnenkomen. Heliomare heeft een adviesteam dat vragen kan beantwoorden en advies kan gegeven over zintuiglijke prikkelverwerking.

Prikkelverwerking

Kinderen kunnen verschillend reageren op prikkels uit hun omgeving. Zij lijken bijvoorbeeld prikkels niet op te merken die binnenkomen via de zintuigen zoals oren, ogen, neus, mond, huid en evenwichtsorgaan. Zij reageren overgevoelig op specifieke prikkels door ‘geprikkeld’ gedrag of extreme boosheid. Of zij vermijden prikkels of vertonen juist prikkel zoekend gedrag. Dit ligt vaak niet aan de zintuigen zelf. Het kind kan immers goed zien, horen, ruiken, proeven of voelen, maar het verwerken van de zintuiglijke informatie verloopt anders. Dit kan verschillende gevolgen hebben in het dagelijks leven, bijvoorbeeld thuis en in de klas. Voor ouders, verzorgers, leerkrachten en de kinderen zelf kan dit voor conflicten zorgen en de kinderen belemmeren in hun ontwikkeling.

Wat kan het SIAT van Heliomare voor u en uw kind betekenen, als er vragen zijn over de zintuiglijke prikkelverwerking?

Bij Heliomare Kind & Jeugd Revalidatie kunt u terecht als u vragen heeft over de zintuiglijke prikkelverwerking (sensorische informatieverwerking) bij uw kind en als uw kind hierdoor beperkingen ondervindt in het dagelijks leven. Wij hebben een gespecialiseerd adviesteam dat bestaat uit een ergotherapeut, een kinderfysiotherapeut en een logopedist. Zij vormen samen het SIAT: het Sensorische Informatieverwerking Advies Team. Wij gaan met u als ouders, uw kind en eventueel de leerkracht onderzoeken of en hoe de prikkels anders ervaren worden bij uw kind, wat de sterke en minder sterke zintuigsystemen zijn en op welke manier dat het alertheidsniveau bij uw kind beïnvloedt. Met gestandaardiseerd onderzoek, observaties en vraaggesprekken komen we tot een advies. Soms heeft uw kind en ook de omgeving zich al adequaat aangepast. Uw kind heeft al functionele strategieën ontwikkeld. Juist in die strategieën zit vaak de kracht. Zo kijken we naar wat wél goed gaat en wat wél werkt en maken we hiervan gebruik bij situaties waar het nog niet vanzelfsprekend gaat. We geven informatie, praktische adviezen aan u en uw kind voor thuis en/of in de klas. We helpen graag u en uw kind een stap verder in zijn of haar ontwikkeling.