Hallo H.

De vakantieperiode zit er voor de meesten van ons weer op. Vaak gebruiken we deze periode om uit te rusten en los te komen van ons dagelijks werk. Dat was dit jaar voor jou misschien wel anders dan voorheen.

Wellicht was het dit jaar iets moeilijker om even helemaal ‘uit’ te staan. De keuze voor een vakantiebestemming stond tenslotte niet los van het nog altijd rondwarende COVID-19 virus. Waar je ook naar toe ging en ook wanneer je thuis bleef. Teruggekomen in Heliomare sta je meteen weer ‘aan’. Vrijwel alle leerlingen kwamen weer op de scholen en patiënten, cliënten en sporters komen weer naar onze locaties. Ook al hebben we met elkaar veel geleerd de afgelopen maanden, er dienen zich nieuwe vraagstukken aan waarop we moeten anticiperen in deze tweede golf. Daarnaast houdt de zorgbonus de gemoederen van velen bezig en hebben we daar als organisatie veel werk aan. En ondertussen moet Heliomare verder. We moeten verder met onze dienstverlening, verder met innovatie, verder om nieuwe kansen te benutten die belangrijk zijn voor onze ‘klanten’ en voor het bestaansrecht van Heliomare. In deze H. lees je dat we – naast alle aandacht voor corona – ook werken aan nieuwe ontwikkelingen. Een nieuwe strategie, een passende organisatiestructuur, verbeteringen op de website en aandacht voor veiligheid en werken conform wet- en regelgeving. Het verhaal van P&O manager Marleen Spaargaren inspireert mij om als bestuurder van harte nieuwe initiatieven te ondersteunen en zelfs te initiëren. We kunnen jullie niet genoeg complimenteren met alle inspanningen en mentale energie die jullie de afgelopen maanden in je werk hebt gestoken. Dank! Wij hebben het volste vertrouwen dat we, met elkaar, de uitdagingen die ook dit najaar op ons pad komen weten aan te gaan.

Namens de Raad van Bestuur Guido van de Logt

Colofon.

Redactie

Marja de Bas, Sylvia Kooijman

h.redactie@heliomare.nl

Teksten en interviews

Marja de Bas, Sylvia Kooijman, Irene Kos.

De redactie bedankt iedereen die aan dit nummer heeft meegedaan.

Fotografie

H.redactie, medewerkers e.a.

Vormgeving

Sixtyseven Communicatie