Een beter milieu begint bij jezelf!

Dat weten we natuurlijk wel. Dat is geen nieuws. Thuis scheiden de meesten van ons vast ook afval. Zonnepanelen op het dak. Zuinig omgaan met energie. Voor wie doen we dat?

Door: Yvonne Molenaar

Misschien niet meer voor ons zelf, maar wel voor onze kinderen en/of kleinkinderen. Ook Heliomare denkt aan het milieu. We moeten wel en we doen het ook. In gesprek met Birgitta Seignette (aandachtfunctionaris voor Green Deal) blijkt in hoeverre Heliomare bijdraagt aan een gezond leefmilieu. Wij kunnen als maatschappelijke organisatie niet achter blijven. En dat willen we ook niet.

Wat is een Green Deal?

Birgitta: “Green Deal is een landelijk concept voor de gezondheidszorg waarbij de verduurzaming van de zorg centraal staat en milieuvriendelijke initiatieven worden gestimuleerd. Om een bijdrage te leveren aan ‘Nederland op weg naar Duurzaamheid’ heeft Heliomare 27 oktober 2015 de Green Deal ondertekend. Als instelling met een aantal grote locaties hebben we een grote impact op het milieu en onze omgeving. We streven ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten en daarbij te voldoen aan de milieuwet, regelgeving en eventuele andere (milieu)eisen.

Eens in de vier jaar wordt een audit uitgevoerd bij bedrijven om te monitoren in hoeverre zij werken aan de Europese richtlijnen. De omgevingsdienst IJmond promoot bij de verschillende grote organisaties in de regio dat wij ons optimaal inzetten voor een duurzaam milieu. Dit jaar heeft ons gebouw in Heemskerk het bronzen niveau gehaald. In 2019 wordt hard gewerkt om het schoolgebouw in Alkmaar op een bronzen niveau te krijgen en het revalidatiecentrum in Wijk aan Zee volgt in 2020. Uiteindelijk gaan we natuurlijk op voor zilver of zelfs goud.”

Waar moeten we aan denken bij een Green Deal?

Birgitta: “Dat omvat eigenlijk alles wat met een duurzame samenleving te maken heeft. Ik geef een kleine opsomming:

Afval en verspilling

Het blijft niet bij een betere scheiding van afval en minder verspilling. Het gaat niet alleen om dat printje of dat plastic bekertje wat we iedere keer pakken als we koffie willen, maar ook de verspilling van voedsel. We zijn er alert op dat we niet meer voedsel inkopen dan we verbruiken. In Heemskerk gaan de lichten uit als er geen beweging in de ruimte is. En in (school)vakanties wordt minder gestookt. Zonde van de warmte als we het niet nodig hebben.

Vervanging

Ons wagenpark is sterk verouderd. Gaan we elektrische auto’s aanschaffen of kunnen we ze beter leasen?

We moeten ons gaan afvragen of lease niet voor veel meer producten een optie kan zijn. Heb je producten niet meer nodig dan kan het retour naar de leverancier die de producten weer kan hergebruiken of recyclen. Een term, die hierbij hoort is ‘Pay per Use’, betalen voor het gebruik en niet het product.

Mobiliteit

Het laten bezorgen van kantoorartikelen. Vroeger kwamen sommige toeleveranciers vijf keer in de week, nu nog maar 1 keer in de week. Dat betekent wel dat je misschien iets langer moet wachten op je bestelling.

In samenwerking met IJmond Bereikbaar hebben we van de zomer een actie gedaan om medewerkers te stimuleren meer met de fiets te komen en minder de auto te pakken. Met Toogethr is onlangs de actie gestart om te gaan poolen met collega’s. Dat zijn allemaal minder vervoersbewegingen, dus minder verkeer en minder uitstoot.

Inkopen van materialen

Nog een voorbeeld. We kopen zo duurzaam mogelijk in. We kopen bijvoorbeeld zoveel mogelijk meubels die gerecycled zijn. De leverancier die ons meubels bezorgt, neemt zijn verpakkingsmateriaal mee terug. Zo kan Heliomare niet alleen aantonen dat we duurzaam bezig zijn, maar ook de leveranciers. Zo zijn we allemaal onderdeel van de keten.

Met elkaar zetten we onze schouders eronder

Duurzaamheid heeft met heel veel dingen te maken dat is wel duidelijk. Gelukkig zijn we ons al van heel veel dingen bewust. Veel van onze medewerkers denken ook mee hoe we Heliomare zo duurzaam mogelijk kunnen maken. Met elkaar kunnen we onze schouders eronder zetten om de CO2 uitstoot te reduceren om daarmee onze leefomgeving zo min mogelijk te belasten

Europese Energie Efficiency Richtlijn

Nederland is op weg naar een nieuwe, duurzame economie. Door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, duurzame energie te stimuleren en energie te besparen, wil de Rijksoverheid uitdagingen als de stijgende kooldioxide-uitstoot, de duurder, schaarser wordende fossiele brandstoffen en de natuur die uit balans raakt het hoofd bieden. In 2012 is de Europese Energie Efficiency Richtlijn vastgesteld. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020 en bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven