INTERVIEW


Tineke
den Exter

Door: Marja de Bas

Dit voorjaar gingen Heliomare en GRZPLUS* een samenwerking aan. Het is de bedoeling dat door samen te werken de revalidatiezorg in een groot deel van Noord-Holland nog beter wordt afgestemd op wensen en behoeften van revalidanten.

De samenwerking startte concreet met een project voor de juiste nazorg voor revalidanten met afasie. Namens Heliomare was logopedist Tineke den Exter hierbij betrokken. Tineke: “Het mooie van de samenwerking was vooral de ontmoeting met logopedisten van GRZPLUS. In twee bijeenkomsten hebben we elkaar goed leren kennen en weten we waar welke expertise en mogelijkheden zijn. Onze onderlinge communicatie is laagdrempelig en we pakken veel makkelijker dan voorheen de telefoon voor overleg. En we hebben onze opdracht uitgevoerd om tot een netwerk te komen voor het verwijzen van revalidanten met afasie die intensieve logopedie nodig hebben na ontslag uit Heliomare. Voorheen moest een revalidant soms langer opgenomen blijven, omdat wij niet de juiste afasiebehandeling konden regelen na ontslag. Een mooi resultaat dus voor de revalidant!”

‘Door collega’s van GRZPLUS te ontmoeten kreeg ik er gevoel bij en dat is echt van toegevoegde waarde’

Tineke: “We hebben nu goede afspraken over het moment dat wij contact opnemen voor de nabehandeling en de wijze van overdracht. Wat ook belangrijk bleek, is dat wij geen afspraken met revalidanten maken over bijvoorbeeld de gewenste dagen voor de behandeling. Dat bracht mijn collega’s bij GRZPLUS wel eens in een lastig pakket, want dan moesten zij de verwachtingen van de revalidant bijstellen.”

Of er door de samenwerking meer revalidanten naar GRZPLUS worden verwezen voor intensieve afasiebehandeling is nog niet te zeggen. “Dat zal op de lange termijn moeten blijken, maar de inhoudelijk samenwerking is nu al winst”, aldus Tineke.

* GRZPLUS is een samenwerking op het gebied van geriatrische revalidatiezorg tussen Omring en De Zorgcirkel.