Hallo H.

Een nieuwe H; de laatste van 2018.
Zoals altijd is het weer een mooi gevarieerd nummer geworden en wordt de veelzijdigheid van Heliomare treffend belicht.

Uiteraard een artikel over ‘Stuk’ de documentaire van de VPRO, gefilmd in het revalidatiecentrum van Heliomare. De stukjes die we al gezien hebben waren indrukwekkend. Op een ontroerende en integere wijze zijn cliënten en medewerkers in beeld gebracht. De eerste beelden smaken naar meer en met spanning wachten we op de volledige serie. We hopen dat de mooie beelden iedereen zo raakt.


In dit nummer ook weer medewerkers en cliënten in beeld. Het verhaal van Lara die dankzij een multidisciplinaire arbeidstraining weer aan het werk is. Of het verhaal van collega Vera Brandsma. Mooi om te lezen hoe zij als systeemtherapeut een heel gezin kan helpen. Een gezin dat aanloopt tegen de gevolgen van hersenletsel. Voor hen zijn we dagelijks aan het werk.


Ook een artikel over de griepvaccinatie. Afgelopen jaar werd Heliomare net als veel andere instellingen zwaar door de griepgolf geraakt. Hopelijk is dat deze winter minder. Ons ziektepercentage is overigens met minder dan 5% historisch laag!


Het laatste nummer van het jaar is ook een beetje een kerstnummer. Met informatie over het kerstgeschenk en ook de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie. De receptie is net als vorig jaar op twee locaties. We hopen daar iedereen in goede gezondheid te ontmoeten.


Maar eerst mooie feestdagen!


Namens de Raad van Bestuur

Jan Welmers

Colofon.

Redactie

Marja de Bas,

Yvonne Molenaar

h.redactie@heliomare.nl

Teksten en interviews

Marja de Bas, Yvonne Molenaar, Jan Welmers.
De redactie bedankt iedereen die aan dit nummer
heeft meegedaan.

Fotografie

H.redactie, VPRO en medewerkers Campagne Ik Zorg©

Ron Pichel

Coverfoto: Lisanne Duivenvoorde in campagne Ik Zorg©

Vormgeving

Sixtyseven Communicatie