De nieuwe
privacywet

Sinds 25 mei 2018 is de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacy rechten en meer verantwoordelijkheden voor organisaties. Heliomare krijgt onder de AVG de zogeheten verantwoordingsplicht. Dat houdt in dat Heliomare moet kunnen aantonen dat de verwerkingen van persoonsgegevens aan de regels van de AVG voldoen.

Bescherming van de privacy van onze cliƫnten, leerlingen en medewerkers

Heliomare is wettelijk verplicht om persoonsgegevens veilig te verwerken. Dit betekent dat Heliomare er voor zorgt dat niet iedereen toegang heeft tot persoonsgegevens en dat, wanneer wij deze gegevens moeten delen met derden, bijvoorbeeld met een huisarts, school of belastingdienst, dit op een beveiligde en betrouwbare manier gebeurt.

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een individu of gegevens die te herleiden zijn naar een individu. Dit kan naam, adres of BSN nummer zijn, maar ook de gegevens over de gezondheid, behandeling, schoolloopbaan, etnische afkomst van een individu. Gegevens over de gezondheid en etnische afkomst van een individu, worden ook bijzondere persoonsgegevens genoemd.

Wat verstaan we onder verwerken

Verwerken is: alle handelingen die Heliomare kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Dit is dus een zeer ruim begrip. Handelingen die er volgens de AVG in ieder geval onder vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en vernietigen van gegevens .

Wat is er al gedaan?

Heel veel en er moet ook nog heel veel gebeuren. Op Helionet kan je een overzicht vinden van de acties die tot nu toe gedaan zijn. Daar kan je ook het nieuwe privacy reglement en de privacyverklaring van de website vinden.

Linda Groot is sinds kort voor een aantal uur aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming.

Functionaris gegevensbescherming (FG)

Mijn taak als FG is onder andere om te toetsen of het beleid, de afspraken en werkwijzen rondom de verwerking van persoonsgegevens voldoen aan de wetgeving, waaronder de AVG. Daarbij adviseer ik Heliomare om de werkwijzen rondom privacy te verbeteren.


Contact
Als FG ben ik contactpersoon wanneer je vragen of opmerkingen hebt over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens.