Op weg naar Duurzaamheid

Om een bijdrage te leveren aan ‘Nederland op weg naar Duurzaamheid’ heeft Heliomare 27 oktober 2015 de Green Deal ondertekend. Als instelling met een aantal grote locaties hebben we een grote impact op ons milieu. We streven ernaar ons milieu zo min mogelijk te belasten en daarbij te voldoen aan de milieuwet, regelgeving en eventuele andere (milieu)eisen.

Heliomare Heemskerk streeft
naar een bronzen niveau

Het instrument dat we gebruiken om hieraan uitvoering te geven is de milieuthermometer van het MPZ (Milieuplatform Zorg). Door de milieuthermometer kan een ziekenhuis of zorginstelling haar duurzaamheidsprestatie en milieuzorg zichtbaar maken en aantoonbaar verbeteren. Met het certificaat onderscheidt een instelling zich en kan voldoen aan de toenemende vraag naar duurzaamheid vanuit de markt. De doelstelling die we nog vóór oktober 2018 willen behalen, is het bronzen niveau op locatie De Velst. De locatie in Wijk aan Zee volgt volgend jaar.

Concreet

In het milieubeleidsplan worden het beleid en de doelstellingen beschreven en voorzien van actiepunten. Bij het stellen van milieudoelstellingen ligt een grote focus op energie (duurzaam en besparen), afval (preventie), voedselverspilling, duurzaam bouwen en duurzaam inkopen. Denk daarbij concreet aan:


  • Zorgen voor minder voedselverspilling
  • Scheiden van afval
  • Werken met milieuverantwoorde bedrijven.
  • Inzetten op duurzaam vervoer: groenere auto’s (elektrisch)
  • Inzetten van de fiets pakken ipv de auto.
  • Leveranciers minder vaak laten afleveren.
  • Waar mogelijk duurzame producten kiezen (of gerecyclde) producten.

Heb jij een idee?

Om het milieubeleid meer vorm te geven wordt een poster gemaakt met 10 gouden regels waarop iedereen ziet hoe we als gebruikers van het gebouw in Heemskerk een positieve bijdrage kunnen leveren aan duurzaamheid. Goede ideeën kunnen worden verstuurd via onderstaand formulier.