Hallo H.

De nieuwe H.! De vorige H. ontving je thuis als magazine in je brievenbus. Dit keer alleen digitaal, en in je mailbox. We hopen dat de afwisseling bevalt.

Door digitaal en papier te combineren kunnen we toch vier keer per jaar bij iedereen onder de aandacht blijven brengen wat leeft binnen Heliomare. En wat leeft binnen Heliomare is het lezen waard! Mooi is ook om te zien hoe breed het scala aan onderwerpen is. Ik hoor regelmatig van mensen die Heliomare net leren kennen, hoe bijzonder het is wat we met elkaar doen. Dat geldt niet alleen voor de diversiteit binnen Heliomare. Dat geldt zeker ook voor de betekenis die we hebben voor individuele mensen met wat we doen.


Vele verhalen getuigen hiervan, zoals die van Lara Wijnker, oud-leerling van de observatieklas en het verhaal van Arjan van Swaaningen. Voor ons bijna gewoon omdat het ons dagelijks werk is. Dit keer ook weer informatie over de organisatie. Je maakt kennis met het nieuwe bestuur van de personeelsvereniging en je leest dat Heliomare zich niet onbetuigd laat als het om duurzaamheid gaat. Wellicht heb jij ook nog tips hoe we aan duurzaamheid een steentje kunnen bijdragen. En verder een onderwerp dat heel actueel is: de algemene verordening gegevensbescherming die sinds 25 mei van kracht is. Onze functionaris gegevensbescherming Linda Groot geeft een uitleg.


Kortom, ook de H. is met de veelheid aan onderwerpen een mooie afspiegeling van de diversiteit binnen Heliomare.


Wij wensen je een fijne zomer(vakantie)!


Namens de Raad van Bestuur

Jan Welmers

Colofon.

Redactie

Marja de Bas,

Yvonne Molenaar

h.redactie@heliomare.nl

Teksten en interviews

Marja de Bas, Yvonne Molenaar, Jan Welmers.
De redactie bedankt iedereen die aan dit nummer
heeft meegedaan.

Fotografie

H.redactie en medewerkers

Vormgeving

Sixtyseven Communicatie