Cliëntenraad
is er voor
alle cliënten!


Van links naar rechts: Patricia Esveld, Klaas Lukkien (voorzitter CCR) en Rosalie van Rijn-Rozeman (vicevoorzitter CCR)

Met ingang van 1 mei is de Cliëntenraad Revalidatie officieel Centrale Cliëntenraad (CCR) geworden. Vanaf die datum behartigt de raad de belangen van alle cliënten van Heliomare die een zorgtraject volgen.

De missie van de Centrale Cliëntenraad is: verbetering van de kwaliteit van de door Heliomare geleverde zorg en dienstverlening. Dit wordt gedaan door het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur.

Om een goed beeld te krijgen van de wensen en ervaringen van de cliënten en die van hun naasten, besteedt Heliomare veel aandacht aan cliëntenparticipatie. Op verschillende manieren wordt informatie ingewonnen bij cliënten, zodat de zorg en dienstverlening continu verbeterd kan worden. Gesprekken, spreekuren en enquêtes zijn goede informatiebronnen voor de CCR om de wensen te inventariseren. De leden van de CCR gaan dan ook de komende maanden de locaties van Heliomare bezoeken.

De Centrale Cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van cliënten die representatief zijn voor de Heliomare-patiënten en -cliënten. Iedereen die een zorgdienst afneemt van Heliomare kan tot lid van de CCR worden benoemd.

Voor vragen of meer informatie: