'Pedagogisch medewerker is er voor de kinderen.'

Melissa Cabaret Wesselius, pedagogisch medewerker team NAH

Door: Yvonne Molenaar

‘Opeens ligt mijn moeder in het ziekenhuis en daarna in Heliomare. Ik was erbij toen mamma zomaar was gevallen. De ambulance kwam mamma halen en toen was alles anders. Pappa was vaak bij mamma. Oma kwam bij ons wonen. Als ik nu bij mamma kom in Heliomare zie ik allemaal mensen in een rolstoel. Mamma praat anders.’

Dat is een van de verhalen die Melissa Cabaret Wesselius meemaakte. Melissa is pedagogisch medewerker en valt onder het team NAH. Zij begeleidt (klein)kinderen van revalidanten die het moeilijk vinden om hun (groot)ouders in een veranderde situatie te zien.


Melissa: “Als een van de ouders in Heliomare is opgenomen is het voor kinderen best moeilijk dat hun leven opeens helemaal anders is. Dat kan zich uiten in verschillende dingen: bed plassen, heimwee, er niet over kunnen praten, huilbuien of driftbuien Sommige kinderen lijken er geen last van te hebben, maar hebben wel met de situatie te maken. Ik krijg opdrachten van de arts, psycholoog of maatschappelijk werker. Ik ga dan in gesprek met de ouders en met de kinderen praat ik spelenderwijs. Afhankelijk van de leeftijd en belevingswereld van het kind, ga ik met het kind knutselen of praat buiten tijdens een wandeling. Ik organiseer ook meeloopdagen voor hen. Dat is niet dezelfde meeloopdag die voor familie wordt georganiseerd. Tijdens de ‘kinder’ meeloopdag, geven de therapeuten uitleg over wat ze doen en ik vertel hoe het komt dat mamma is veranderd. Ik probeer in Jip en Janneke taal inzicht te geven waarom het gedrag van hun vader of moeder veranderd is. Als een ouder hier is opgenomen kunnen ze meestal minder leuke dingen meer doen. Ik vind het heel belangrijk dat ze samen iets ondernemen. We gaan dan bijv. met ouders en kind(eren) pannenkoeken bakken of pizzapunten, of lekker naar het strand.”

'Als een van de ouders in Heliomare is opgenomen is het voor kinderen best moeilijk dat hun leven opeens helemaal anders is.'

Soms ziet Melissa het kind alleen, of de ouders, maar ook hen samen. Als zij het kind heeft geobserveerd en denkt te zien wat er in het kind omgaat en hoe het een en ander wordt verwerkt kan zij ook de ouders adviezen geven hoe zij in deze veranderde situatie het beste kunnen reageren op hun zoon of dochter.


Melissa: “Het mooie aan dit vak is, dat ieder kind anders is en ieder kind weer anders reageert op de veranderingen in het gezin. Ik probeer in mijn gesprekken en activiteiten aan te sluiten aan de gedachten-, en beleefwereld van het kind. De periode en frequentie van de individuele begeleiding is afhankelijk van de ernst van de beperking van de ouder, omgevingsfactoren en mogelijkheden van het kind. ik vind het mooi dat ik een bijdrage kan leveren om het voor het kind en de ouders zo prettig mogelijk te maken tijdens de opname in Heliomare.”