HEEL HELIOMARE


Ontwikkeling expertisecentrum Passend Onderwijs in Heerhugowaard

Onze expertise voor kinderen meer bundelen op één plek, dat is wat we voor ogen hebben bij de ontwikkelingen van passend onderwijs in Noord-Holland-Noord. Belangrijk daarbij is dat die locatie goed bereikbaar is voor leerlingen uit de hele regio, dus ook uit de Kop van Noord-Holland en uit West-Friesland. Vandaar dat we voor Heerhugowaard gekozen hebben.

Samen met Aloysius

Naast de Heliomare onderwijslocaties De Ruimte in Bergen en De Alk in Alkmaar zal ook de Aloysius Stichting gebruik maken van het nieuwe gebouw. Aloysius biedt onderwijs aan kinderen en jongeren met gedrags- en psychische problemen. Gezamenlijk willen we één expertisecentrum passend onderwijs betrekken. Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) gaat dat gebouw voor ons bouwen.

Planfase

Vanaf maart komen professionals van Heliomare en Aloysius wekelijks bijeen om te bespreken wat nodig is in en om het gebouw, zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ter inspiratie bezochten zij diverse nieuwe schoolgebouwen voor speciaal onderwijs, waaronder ons gebouw in Heemskerk. Zoals het er nu uitziet wordt een aantal voorzieningen gedeeld, zoals de sportruimten, en zijn het verder twee aparte scholen in één gebouw. De verwachting is dat het gebouw in het schooljaar 2022-2023 gereed zal zijn. We houden je op de hoogte.

Meer informatie

Op Helionet vind je de komende jaren informatie op een pagina over de ontwikkelingen huisvesting De Alk en De Ruimte