Re-integratie bij complexe problemen

Hoe doe je dat succesvol en duurzaam?

Door: Clement Roos

Dit vraagstuk is vaak niet eenvoudig, want hoe krijg je inzicht in de belastbaarheid van een werknemer of cliënt? En op welke manier vergroot je die belastbaarheid, zodat iemand weer op het werk of in arbeid kan re-integreren? Met deze complexe problematiek kunnen wij u helpen.

Vaak is het belangrijk om als eerste zowel iemands fysieke als mentale mogelijkheden en beperkingen in kaart te brengen. Op basis daarvan kunnen kortdurende trainingen of aanpassingen bijdragen aan het vergroten van iemands belastbaarheid. Dit kan onderdeel zijn van een totale aanpak. Zo’n aanpak leidt veelal tot succesvolle en duurzame re-integratie blijkt uit de ervaringen van Heliomare Arbeidsintegratie.

Toch weer aan het werk

Een voorbeeld van zo’n succesvol traject is de casus van Delitia, een 45-jarige vrouw die op verwijzing van de bedrijfsarts bij ons binnen is gekomen. Zijn verzoek was om de cliënt multidisciplinair te begeleiden vanwege a-specifieke lage rugklachten en vergrootte invloed van de psychische component. Voor het multidisciplinaire onderzoek (QuickScan) verzuimde zij reeds vier maanden binnen haar werk. Haar functie was Verpleegkundige IC voor gemiddeld 24 uur per week in wisseldiensten. Delitia ervoer beperkingen in langdurig statische belasting, voorovergebogen staan, duwen, draaien, tillen.


Bij binnenkomst werkte zij in drie dagen ongeveer 10 uur in aangepast (administratief) werk. Uit het onderzoek werd duidelijk dat de klachten negen maanden geleden waren ontstaan en dat zij vijf maanden ermee door was gegaan om zich niet te laten kennen. Er was bewegingsangst bij cliënt ontstaan en zij had sterke cognities over de pijn en het herstel. De mentale belastbaarheid was door de tijd ook afgenomen. De conclusie van de QuickScan was een multidisciplinaire arbeidstraining van 15 weken (twee dagdelen per week) waarin zij fysiek en mentaal haar belastbaarheid kon vergroten en ondersteund kon worden bij haar re-integratie.

"Na 15 weken kon zij beter en langer voorovergebogen staan, duwen, draaien en tillen."

Stap voor stap op weg naar het doel

Bij de start van de arbeidstraining op een van onze locaties, werkte Delitia ongeveer 13 uur in administratief werk. Haar werkdoel was om na 15 weken minimaal twee dagen in dag- en avonddienst te kunnen werken en maximaal drie dagen in wisseldienst. Haar leidinggevende wilde dat zij aan het bed kon staan minimaal één patiënt onder haar hoede had. De bedrijfsarts zou tevreden zijn met 70% terug in eigen werk en een stabiele opbouw van fysieke en mentale belastbaarheid. Met deze startpunten zijn we (fysiotherapeut, psycholoog en werkcoach) met cliënt aan de slag gegaan. Na 7 weken was haar fysieke belastbaarheid toegenomen en merkte Delitia meer mentale balans op.


Verder werkte zij naast de belasting van twee dagdelen training een halve dag in aangepast werk met licht fysieke verpleegtaken. Na 15 weken kon zij beter en langer voorovergebogen staan, duwen, draaien en tillen. Mentaal voelde zij meer regie en balans. Op het werk had zij opgebouwd naar twee volledige dagen in eigen werk (dagdienst). Haar is een schema meegegeven om te blijven sporten en een plan voor preventie bij terugval. De werkcoach heeft een re-integratieschema in overleg met cliënt en bedrijfsarts opgemaakt voor verdere opbouw in uren en taken.

Na een jaar gaf Delitia aan dat lokale en algehele belastbaarheid fantastisch waren. Zij was doorgegaan met sporten op basis van het meegekregen schema. Mentaal voelde zij meer vertrouwen en gevoel van regie. Bij een terugval (fysieke reactie) werd zij niet ongerust. Het re-integratieschema heeft zij kunnen volgen waardoor zij met plezier weer volledig aan het werk was.

Wilt u meer inzicht in de resultaten van de Multidisciplinaire arbeidstraining:
Ga naar
onze resultaten.

Wilt u over een casus van gedachten wisselen?

Bel/ WhatsApp met Clement Roos, 06 22 16 60 51 of stuur een bericht via onderstaand formulier.
U bent ook bij hem aan het juiste adres voor preventieve trajecten.