Voor al uw vragen
kunt u bij ons terecht!

Over re-integratie, opleiden, (verzuim)preventie en samenwerking

Elles
Husslage


Contactpersoon voor werkgevers in de regio Noord-Holland met vragen over onze dienstverlening door Heliomare Arbeidsintegratie. Ondersteuning bij diverse personeelsvraagstukken en subsidieregeling (inclusief werkgeverschap, SROI, social firms, Wet Poortwachter, coaching op het werk). Contactpersoon REA College voor de locatie Heerhugowaard.


06 33 74 74 25

e.husslage@heliomare.nl

Michel
Edelaar


Contactpersoon vanuit Heliomare voor Stichting Vroege Interventie. Vroege Interventie Revalidatiezorg ondersteunt mensen met een dreigende en/of beperking met verschillende vormen van arbeidsrevalidatie.


06 10 93 31 24

vroegeinterventie@heliomare.nl

vroegeinterventie.nl

Daphne
Idsinga-le Febre


Contactpersoon voor onze samenwerkingspartners in de non-profit sector (gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen). Contactpersoon voor werkgevers in de regio Zuid-Holland met vragen over dienstverlening door Heliomare Arbeidsintegratie. Ondersteuning bij diverse personeelsvraagstukken en subsidieregeling (Inclusief werkgeverschap, SROI, social firms, Wet Poortwachter, coaching op het werk).
Contactpersoon REA College voor de locatie Leiden.

06 10 93 31 51
d.le.febre@heliomare.nl

Sandra
de Bree


Contactpersoon voor Heliomare beroepsopleidingen voor alle locaties. Contactpersoon REA College locatie Wijk aan Zee/Haarlem (verhuizing naar Haarlem begin 2019).


06 45 13 23 76

s.de.bree@heliomare.nl

Clement
Roos


Contactpersoon voor Tata Steel, Zorg van de Zaak, preventieve trajecten, stagiaires, contacten met bedrijfsartsen en verwijzers.


06 22 16 60 51

c.roos@heliomare.nl