Expertise delen en samenwerken

Training niet-aangeboren hersenletsel en arbeid

Donderdag 20 september verzorgde de Heliomare Academie een training ‘niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en Arbeid’ voor 45 jobcoaches en arbeidsdeskundigen van het landelijke re-integratiebureau Refrisk. Met de training kregen zij een verdieping in de gevolgen van NAH en daarnaast aanknopingspunten voor benadering bij cliënten met hersenletsel.

Revalidatiearts René de Lijster en GZ-psycholoog Marthe Ford namen het theoretische deel voor hun rekening. Medewerkers uit het team van Heliomare Arbeidsintegratie gaven vervolgens praktische handvatten voor de praktijk van de jobcoach. Op het gebied van belastbaarheid, overprikkeling, inzicht, acceptatie en ergonomie werden diverse tools uitgediept, die gebruikt kunnen worden voor een medewerker met NAH. Zo is aandacht besteed aan de tool ‘energiescorelijst’, waarbij een medewerker bij moet houden wat hij/zij op een dag doet en daar een score aan verbindt. Dit lijst geeft vaak veel inzicht voor de medewerker. Tevens kwam een aantal ervaringsoefeningen aan bod.

Daarnaast ontvingen wij veel positieve feedback over de locatie, de hartelijke ontvangst en de prima catering.


Ook niet onbelangrijk!

Reactie van een deelnemer:

'Afwisselende dag, goede en duidelijke uitleg, goede tips, goed ingegaan op
vragen uit praktijk.'