Hallo H.

Dit is alweer de laatste H van 2019. Een digitale H, waarin we terugblikken op een bewogen jaar, want dat was het voor Heliomare, in vele opzichten.

Zo startten we aan het begin van het jaar met het programma ‘Basis op Orde’ om onze bedrijfsprocessen en financiën op orde te maken. Een programma dat organisatie breed veel van ons vraagt, maar absoluut noodzakelijk is. Je leest hier meer over verderop in deze H, maar ook over alle andere projecten en weloverwogen keuzes die we op dit moment maken.


Natuurlijk is er in dit magazine ruimte voor een aantal interessante interviews. Leontien Ruhé vertelt hoe zij de begeleiding ervaart als partner van haar man Peter die hersenletsel heeft. Een indrukwekkend verhaal! Joop Schouten is al twintig jaar vrijwilliger van De Ruimte bij Duinmanege Poelenburgh in Schoorl, waar hij helpt om het paardrijden van leerlingen van De Ruimte mogelijk te maken. En inmiddels is je vast ter ore gekomen dat Yvonne Molenaar ons, na 41 jaar trouwe dienst, gaat verlaten. Met haar blikken we terug op haar loopbaan.

Dat er momenteel veel gaande is bij Heliomare, stipte ik al even aan. Juist dan is het belangrijk om waardering naar elkaar uit te spreken. Dit jaar doen we dat middels een kleine kerstattentie voor al ons personeel, omdat deze attentie op dit moment het beste past bij de situatie waarin we als organisatie verkeren. Daarnaast ben je natuurlijk van harte welkom om op één van onze Nieuwjaarsrecepties gezamenlijk het glas te heffen op

het nieuwe jaar.


En dan nadert het einde van 2019 en rest mij de eer om alle medewerkers en vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en toewijding gedurende het afgelopen jaar. We zijn er nog niet, maar met elkaar zetten we de schouders eronder en vormen we een goede basis voor het komende jaar. Ik kijk dan ook met vertrouwen vooruit naar 2020.


Mede namens de RVE managers wens ik jou prettige Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar!


Jan Welmers

Colofon.

Redactie

Marja de Bas,
Sylvia Kooijman,
Yvonne Molenaar

h.redactie@heliomare.nl

Teksten en interviews

Marja de Bas, Sylvia Kooijman, Yvonne Molenaar.

De redactie bedankt iedereen die aan dit nummer
heeft meegedaan.

Fotografie

H.redactie, Mike Bink, medewerkers

Vormgeving

Sixtyseven Communicatie