VVAR

Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad

Eindelijk gaat een lang gekoesterde wens in vervulling voor de vakgroep verpleging. De Raad van Bestuur ging onlangs akkoord met de oprichting en installering van de VVAR, een onafhankelijk adviesorgaan voor de RvB. Het voorbereidende werk wordt gedaan door een werkgroep die bestaat uit: Brita Daniels, Karin de Moel, Marian van Leeuwen, Kristen Kunst en Andries Kamminga.

In de nieuwe structuur is de vakgroep verpleging ondergebracht in één Behandeleenheid en krijgt daardoor een stevige verankering in het management van Heliomare. Een eigen adviesorgaan is daarbij passend.

Waar een VVAR voor staat

  • Verbetering van de kwaliteit van zorg voor de patiënten.
  • Beleid dat beter aansluit bij de professionele beroepsuitoefening en de dagelijkse praktijk.
  • Grotere betrokkenheid van de zorgprofessionals bij de koers van de organisatie.
  • Verbreding van het draagvlak voor nieuw beleid onder zorgprofessionals binnen de organisatie.

De samenstelling van de VVAR

  • Vier leden uit de vakgroep verpleging, in ieder geval van iedere etage één collega.
  • Ambtelijk secretaris.

Van VVAR naar PAR

Het is de bedoeling de VVAR op termijn uit te breiden tot een Professionele Adviesraad (PAR). Dit betekent dat het adviesorgaan aangevuld gaat worden met leden uit de andere vakgroepen en ondersteunende diensten.

Verschil VVAR/OR?

De VVAR is als orgaan niet in de hiërarchische lijn van de organisatie opgenomen en heeft geen wettelijke positie. De VVAR adviseert langs de lijn en niet in de lijn. De raad vertegenwoordigt de beroepsgroep en concentreert zich op zaken die de professie aangaan.

Word jij lid van de VVAR?

Als VVAR lid ben je flexibel, enthousiast en heb je een onderzoekend en motiverend vermogen. De VVAR is geen hobby, maar werk, dus betaalde uren binnen jouw huidige contracturen. Als VVAR lid neem je deel aan drie trainingsdagen die worden aangeboden door extern adviesbureau CC Zorgadviseurs.

Binnenkort volgt meer berichtgeving op intranet en via flyers over de wervingsactie voor VVAR leden.